Hoe verder?

Hoe verder?
Nadat je lessen bij de Pitch gevolgd hebt, is het mogelijk om op te gaan voor je handicap 54! Wanneer de golfpro na afloop van een lesblok van mening is dat je over voldoende kwaliteiten beschikt, zal je van hem baanpermissie ontvangen.

De vervolgstappen om je handicap 54 te behalen bestaan uit het volgen van twee theorielessen (waarvan de eerste verplicht), het succesvol afronden van het theorie-examen, twee rondes met een mentor te lopen en een qualifying kaart (met je mentor) lopen.

Meer info over de theorie is hier te vinden
Meer info over de mentorrondes is hier te vinden