Notulen ALV 13-11-2017 m.b.t. statutenwijziging

Voorzitter: Dirk Lutke Veldhuis

Notulist: Pieter Boekema

 

Locatie: Oppenheimstraat 26a, Groningen

 

 

Er is gestemd over het wijzigen van artikel 1 in de statuten, naam. De voorgenomen wijziging houdt een verandering in van de naam van Groninger Studenten Golf Vereniging naar Groninger Albertiaanse Golf Vereniging “Pitch”. Hierbij stemde de meerderheid van de aanwezige leden voor, wat inhoudt dat de beoogde wijziging is goedgekeurd.

Er is gestemd over het opnemen van een extra lid in artikel 22, wat inhoudt dat een wijziging van de statuten goedkeuring behoeft van het bestuur van Albertus Magnus. Hoewel de meerderheid van de leden bij deze stemming voor stemde, was niet twee derde van de leden aanwezig. Hierdoor zal er over dit onderwerp nog eens gestemd worden op de ALV van 24 november, waarbij geen minimum ledenaantal vereist is.

Er is gestemd over het opnemen van een extra lid in artikel 11, wat inhoudt dat er binnen het bestuur een contactpersoon tussen de vereniging en Albertus Magnus zal worden aangesteld. Hoewel de meerderheid van de leden bij deze stemming voor stemde, was niet twee derde van de leden aanwezig. Hierdoor zal er over dit onderwerp nog eens gestemd worden op de ALV van 24 november, waarbij geen minimum ledenaantal vereist is.

Er is gestemd over het opnemen van een wijziging van lid 2 in artikel 23, wat inhoudt dat bij opheffing van de vereniging, de bezittingen vervallen aan Albertus Magnus. Hoewel de meerderheid van de leden bij deze stemming voor stemde, was niet twee derde van de leden aanwezig. Hierdoor zal er over dit onderwerp nog eens gestemd worden op de ALV van 24 november, waarbij geen minimum ledenaantal vereist is.

Er is gestemd over het opnemen van een extra lid in artikel 9, wat inhoudt dat leden van Albertus Magnus recht hebben op een korting van twintig procent op de contributie. Hoewel de meerderheid van de leden bij deze stemming voor stemde, was niet twee derde van de leden aanwezig. Hierdoor zal er over dit onderwerp nog eens gestemd worden op de ALV van 24 november, waarbij geen minimum ledenaantal vereist is.